ÜBERBAU ir jauna izdevniecība, kas darbojas Rīgā, Latvijā. Mūsu uzdevums ir sniegt lasītājam tekstus, kas izgaismo globālās pasaules nākotni. Dodam priekšroku grāmatām, kuru autoru redzesloks sniedzas tālāk par saredzamo apvārsni un paplašina mūsu priekšstatus par iespējamo. Mēs neierobežojam sevi ne žanrā, ne laikā, kad tapis literārais darbs, ne valodā, kurā rakstīts oriģināls. Jebkurš darbs, kurš mēģina atbildēt uz jautājumu - ko darīt? – , ir mūsu lasītāju uzmanības vērts.

Kopš pirmo civilizāciju laikiem nākotnes problēma satrauc gan indivīdus, gan veselas kopienas. Tomēr nekad agrāk tā nav bijusi kopīga problēma visiem, kas dzīvo uz mūsu planētas. Nākotnes problēmu vairs nevar atstāt šīs zemes vareno ziņā, gluži pretēji, tās apzināšanās un dažādas risinājuma iespējas ir atbildība, ko šodien izjūt katrs domājošs cilvēks. Mēs vēlamies aktīvi piedalīties zināšanu izplatīšanas un iespējamo perspektīvu izpratnes procesā, jo, lai cik reakcionāra būtu cilvēka daba, pārmaiņas ir neizbēgamas. Un jo šīs izmaiņas ir paredzamākas un nozīmīgākas, jo lielāka iespēja, ka tās visu vērsīs uz labu.

Überbau ir jēdziens, kas latviešu valodā tiek tulkots kā 'virsbūve' un klasiskajā marksismā tiek pretstatīts ekonomiskajai 'bāzei' – ražošanas attiecībām. Überbau ir kultūra, institūcijas, reliģija, rituāli, mediji utt., tā ir virsbūve, kas vienmēr ir nodrošinājusi telpu viedokļiem un diskusijai, un mūsdienu informācijas sabiedrībā tā arvien vairāk ieņem galveno vietu. Ir svarīgi atzīmēt, ka no Marksa aizgūtais termins nesašaurina mūsu interešu loku līdz viņa mācībai. Mums marksisms, pirmkārt, ir viens no spilgtākajiem perspektīvās domāšanas paraugiem.